Bedrijfsprofiel

Productie en management

Wigersma & Sikkema is een zelfstandige hightech onderneming, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Wij richten ons op de internationale markt voor de distributie van aardgas.

De onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt een reeks van kwaliteitsproducten voor meten, regelen, testen en inspecteren met betrekking tot distributie van aardgas. De productie en het management bevinden zich in Nederland waarbij de onderneming opereert op de internationale markt voor de distributie van aardgas.

De relatie met onze afnemers berust op betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en hoge kwaliteit. De instelling van ons personeel wordt gekenmerkt door klantgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid.

Onze werknemers onderschrijven deze principes van harte en zorgen ervoor dat Wigersma & Sikkema een innovatieve partner is.

Kwaliteit

Wij zetten ons altijd doelgericht in om bij onze afnemers te beantwoorden aan ons imago als fabrikant van kwaliteitsproducten en -diensten.

Dit imago wordt gewaarborgd door correctieve en preventieve maatregelen en door een steeds grotere effectiviteit van het kwaliteitssysteem.

Producten en de ondersteuning door Wigersma & Sikkema moeten voldoen aan de vraag van onze afnemers met betrekking tot:

 • Gebruikswaarde
 • Techniek
 • Ontwerp
 • Kwaliteit
 • Onderhoudsvriendelijkheid
 • Totale kosten van eigendom
 • Ondersteuning van de afnemer
 • Milieuvriendelijkheid en persoonlijke veiligheid
 • Geaccrediteerde kalibratie

Kwaliteitsborging

Wigersma & Sikkema is sinds 1998 gecertificeerd volgens ISO 9001. ISO 9001:2008 certificaat (pdf)

ISO_9001

Voor ATEX, IECEx, MID als PED kennen we een kwaliteitsborgingsysteem. Naast de productkeuring (Module B) is er in dezen gevallen een kwaliteitssysteem voor de productie (Module D) welke periodiek gecontroleerd wordt door een Notified Body.

Het ATEX en IECEx kwaliteitsborgingsysteem is grotendeels gebaseerd op ISO 9001 met aanvullende eisen voor het ontwerp, de productie en het testen van explosieveilige producten.

Documentatie:

Milieu

De ondernemingsdoelstellingen van Wigersma & Sikkema zijn erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten. Wigersma & Sikkema stelt zich tot doel, een onderneming te zijn met een hoge standaard ten aanzien van gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers.

Onze doelstellingen

Voorkomen van vervuiling, schade en ongevallen die samenhangen met de activiteiten en producten van de onderneming
 • Zorgvuldig gebruik maken van energie, water en grondstoffen
 • Alert zijn op van toepassing zijnde wetgeving en zorgen voor de naleving ervan
 • Opstellen van doelstellingen voor voortdurende verbetering
 • Medewerkers trainen en motiveren om bij te dragen aan milieuzorg en veiligheid
 • Open communiceren over aangelegenheden betreffende milieu en veiligheid, zowel intern als extern
 • Inzetten van leveranciers die werken op een verantwoorde manier ten opzichte van het milieu
 • Erop toezien dat leveranciers die zich bevinden op terreinen van Wigersma & Sikkema, zich houden aan toepasselijke wetgeving en aan de eigen regels van Wigersma & Sikkema

Milieubeheer

Wigersma & Sikkema is in het bezit van een milieuzorgsysteem en is gecertificeerd volgens ISO 14001. ISO 14001:2004 certificaat (pdf)

ISO14001 SCCM_rgb