Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wigersma & Sikkema heeft gekozen haar MVO-prestaties te rapporteren via FIRA.