Milieu

Milieu

De ondernemingsdoelstellingen van Wigersma & Sikkema zijn erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten. Wigersma & Sikkema stelt zich tot doel, een onderneming te zijn met een hoge standaard ten aanzien van gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers.

Onze doelstellingen

Voorkomen van vervuiling, schade en ongevallen die samenhangen met de activiteiten en producten van de onderneming
  • Zorgvuldig gebruik maken van energie, water en grondstoffen
  • Alert zijn op van toepassing zijnde wetgeving en zorgen voor de naleving ervan
  • Opstellen van doelstellingen voor voortdurende verbetering
  • Medewerkers trainen en motiveren om bij te dragen aan milieuzorg en veiligheid
  • Open communiceren over aangelegenheden betreffende milieu en veiligheid, zowel intern als extern
  • Inzetten van leveranciers die werken op een verantwoorde manier ten opzichte van het milieu
  • Erop toezien dat leveranciers die zich bevinden op terreinen van Wigersma & Sikkema, zich houden aan toepasselijke wetgeving en aan de eigen regels van Wigersma & Sikkema

Milieubeheer

Wigersma & Sikkema is in het bezit van een milieuzorgsysteem en is gecertificeerd volgens ISO 14001.

ISO14001 SCCM_rgb